Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu nano phát quang YBO3Eu3+

Tác giả:  Đang cập nhật
Người đóng góp:  Nguyễn Thị Thu Hiền
Thể loại:  Luận văn
Trạng thái: Miễn phí
Lượt đọc: 98 lượt
Mượn tài liệu

Giới thiệu

Tài liệu dành cho sinh viên, giáo viên, học viên chuyên ngành hóa học vô cơ

Đóng góp khác

Cùng thể loại