Epsilon số 1

Tác giả:  Trần Nam Dũng
Người đóng góp:  Trần Nam Dũng
Thể loại:  Tạp chí Epsilon
Trạng thái: Miễn phí
Lượt đọc: 2842 lượt
Mượn tài liệu

Giới thiệu

Epsilon, tức là rất nhỏ, nhưng không bằng 0. Và nhiều epsilon cộng lại có thể trở thành cái đáng kể. Có thể là 1, là 2, có thể là vô cùng. Điều quan trọng là ta có biết cách kết hợp các epsilon khác nhau lại hay không. Epsilon là tờ báo của cộng đồng, dành cho cộng đồng. Nó là một sự khởi đầu. Còn tiếp nối như thế nào sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào sự đón nhận, ủng hộ, trợ giúp, tham gia của cộng đồng. Để có được sự xuất hiện đều đặn, đúng hạn, Epsilon sẽ không có bất cứ một giới hạn về số trang của một kỳ, số trang của một bài, và cũng không giới hạn chủ đề, không bắt buộc phải có mục này mục kia. Chủ đề của Epsilon đa dạnh nhưng chủ yếu là về toán và các vấn đề liên quan, mức độ thường thức phổ thông, truyền bá toán học.

Đóng góp khác

Cùng thể loại